Vzdělávání v oblasti první pomoci

Realizujeme kurzy, školení a výcvik - pomáhamé vzdělávat sebe i Vás

Záchranářské minimum

ZM je určeno pro pedagogické pracovníky, cvičitele a trenéry plavání a personál bazénů a koupališť a všechny osoby, kteří se chtějí dozvědět základy záchrany tonoucích, bezpečného pohybu ve vodě a poskytování první pomoci, pro instruktory, vedoucí letních táborů, zdravotníky.
V souladu s vyhláškou MZ ČR

Plavčík

Plavčík  na bazénech, koupalištích a aquaparcích zajišťuje bezpečnost návštěvníků těchto zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah. Vykonává dozor nad provozem bazénů a zajišťuje prevenci, bezpečnost a provádí záchranu tonoucích, poskytuje předlékařskou první pomoc.
Akreditace MŠMT

 First responder - rozšířená první pomoc

FR školení je určeno dobrovolných záchranářům, členům SDH a dalším zájemcům, kteří již mají základní kurz první pomoci a chtějí si rozšířit své znalosti. Školení FR se hlavně zaměřuje na praktickou část KPR, AED a vodní záchranu. Naučíte se polohování, transport a používat dostupné záchranné pomůcky.
V souladu se Standardy a postupy ERC 

Základní první pomoc

ZPP naučíte se a získaté základní znalosti a dovednosti při nejčastějších rizikových stavech. Život zachraňující úkony jak správně a rychle pomoci.Např. zastavení krvácení, bezvědomí, zástava a selhaní srdeční činnosti. Správný postup KPR.
Dle doporučení Guidelines 

Poskytovatel první pomoci na pracovišti

 První pomoc pro firmy a zaměstnance. Účastníci školení se tak kromě základních  informací dozvědí o poskytování první pomoci na pracovišti a získají i znalosti a dovednosti v řešení situací ohrožení zdraví a života, se kterými se z pohledu jejich profese mohou setkat nejčastěji.
V souladu se Zákoníkem práce
262/2006 Sb.