Sbírka pro Ukrajinu

Naše organizace Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s. se o víkendu připojila ke sbírce pro Ukrajinu, a to jako zákazník Makra ČR v Ústí nad Labem. Zakoupili jsme pro děti přesnídávky, piškoty, brumíky a marmelády, které jsme právě rovnou nechali v Makru a věříme, že se dostanou potřebným, a hlavně se to díky Makru zdvojnásobí.

Více o sbírce:

Až do 8. března probíhá na všech prodejnách makro sbírka na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

MAKRO ČR daruje stejný objem zboží, který darují zákazníci makra. Sbírku organizují společně s Potravinová banka Praha :: Dáváme jídlu druhou šanci, která zajišťuje pomoc pro uprchlíky na našem území a na slovensko-ukrajinských hranicích. Potravinová banka Praha :: Dáváme jídlu druhou šanci je zároveň oficiálním kontaktem pro všechny lidi, kteří pomáhají například s ubytováním uprchlíků a potřebují pro ně zásoby.

Kdo jsme?

Akademie dobrovolných záchranářů ČR

Nevládní nezisková organizace 

Zapsaný spolek

Statut spolku Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z. s. zkr. ADZ ČR, z. s. je zapsaný spolek, dále jen spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Užívá statutu veřejně prospěšné právnické osoby, která je humanitární a nevládní neziskovou organizací NGO (non-governmental organization), určena k veřejně prospěšné činnosti, záchraně a ochraně obyvatel.

Název spolku:
Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z. s. 

Zkratka názvu spolku:
ADZ ČR, z. s.

Anglický ekvivalent jména spolku:
EMTs ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC 

Účel spolku ADZ ČR, z. s. je především v humanitárním, záchranném a vzdělávacím směru, dále v osvětové činnosti, záchranářské pomoci, první pomoci a technické pomoci působící na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“)

Posláním spolku je zejména chránit zdraví a lidské životy, předcházet utrpení a pomoc potřebným osobám, kteří tuto pomoc naléhavě potřebují, a dále v osvětové činnosti, první pomoci, záchranářské, technické pomoci a ochrany obyvatel.

Vznik spolku dne 1. Března 2010 pod názvem Akademie plavčíků ČR zkr. AP ČR, které registrovalo Ministerstvo vnitra ČR dne 24. 3. 2010 pod Č. j. VS/1-1/79 283/10-R a bylo přidělené IČ: 22875051 v souladu s §6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Další změny včetně názvu jsou již v souladu podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zapsané do veřejného rejstříku příslušného soudu - spolkový rejstřík, který je zapsal.

Co je ERT?

EMERGENCY RESPONSE TEAM

Zvláštní složka spolku (ZZS)

Činnost ERT je v souladu s účelem spolku

Poskytování první pomoci osobám zasažených mimořádnou událostí a spolupráci při technických operacích na úseku požární ochrany ve smyslu zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů k ochraně obyvatel a dále jen pomoc ve smyslu Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů.

Pomoc a poskytování záchranných a likvidačních prací a to složkám Integrovaného záchranného systému, zejména při řešení mimořádných událostí (např. evakuace obyvatelstva), ve smyslu se základním právním předpisem zákon 239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů a pozdějších předpisů.

Poskytování humanitární pomoci na území ČR při přírodních katastrofách, mimořádných událostech a dalších nouzových stavech a krizových situacích na základě vyžádání.

Pomoc při záchraně a pátrání po pohřešovaných osobách se zaměřením na zalidněná prostranství a mírně nedostupný terén.

Asistenci při záchraně a nehodách u vody.

Zajišťování zdravotnické služby první pomoci při sportovních, kulturních a společenských akcích.

Práce s dětmi a mládeží, preventivní a vzdělávací činnost.

Další činnost ERT se řídí na základě rozhodnutí a stanovisky spolku, vzniklou směrnicí ERT.

ERT je složen především z dobrovolníků- First responderů, odborníků a specialistů pro danou oblast působení (např. lékař, zdravotní sestra, zdravotník,zdravotnický asistent, hasič, plavčík, sociální pracovník a další vyškolení dobrovolníci…)